Biomasa

Proizvodnja i prodaja biomase

Drvna biomasa je najstariji izvor energije, sa ogrjevnim drvom kao primarnim oblikom. Razvojem sofisticiranijih oblika biomase kao što su pelet, briket i drvna sječka, drvna biomasa postaje sve pristupačniji i rasprostranjeniji energent, te se naziva i “gorivo budućnosti”.

Biomasa kao obnovljivi i održivi izvor energije predstavlja ekološku alternativu fosilnim gorivima koja nose brojne štetne posledice po životnu sredinu.


Prednosti koje ima biomasa kao izvor energije:

  • Biomasa je samo-obnovljivi izvor energije
  • Biomasa je karbonski-neutralna. Emitovanje CO2 prilikom sagorijevanja biomase je zanemarljiva i jednaka količini ugljendioksida koje biljka apsorbuje tokom životnog ciklusa
  • Biomasa sadrži vrlo malo ili nimalo toksičnih gasovitih produkata (sumpor, teški metali i sl) i aerozagađivača.

Pošaljite upit

Za sva pitanja, poručivanje i kupovinu robe, poslovne saradnje možete nas kontaktirati putem kontakt forme u nastavku.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.